Öğrencilerimiz topluma hizmet programı kapsamında hazırlamış olduğu

  • Sağlıklı Beslenme
  • Uyuşturucu ile Mücadele
  • Çocuk İhmali ve İstismarı

afişlerini Saray Halkına dağıtarak bilgilendirme yaptı.