Sample Page

AKADEMİ LOGO

ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI

İlkokul - Ortaokul - Anadolu Lisesi

Türkiye’nin Okul Anlayışı Değişiyor

21. yüzyıl insanını yetiştirmek, çağlar boyunca insanlığın her türlü birikimini kullanarak, bireyi kendisi ve çevresi ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı ve üretici bir insan olarak yetiştirmenin yollarını bulabilmeyi gerektirir. Akademi Okulları bu çabanın bir ürünüdür. Akademi Okulları, öğreten merkezli eğitim anlayışı yerine, bireye aktif öğrenme rolü yükleyen, öğrenen merkezli eğitim anlayışını benimseyen bir okuldur. Bu nedenle okul ortamlarımız öğrenme-öğretme yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Akademi Okulları, öğrenen merkezli eğitimin; kişilere yalnızca öğrenmek istediklerini seçme hak ve sorumluluğu vermediğinin, aynı zamanda bireyin kendisine en uygun öğrenme yöntemini seçme şansı da tanıdığının bilincindedir. Kısaca, öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü olduğunun farkındadır. Bunun için tüm eğitim ortamları buna göre düzenlenmiştir. Akademi Okulları geleceği kuracak nesiller yetiştiriyor.

Derslere Yardımcı, Sınavlara Hazırlık

Çözüm Kursları’nda öğretmenlerimiz, öğrencilerin hem okul derslerine yardımcı olurlar hem de onları sınavlara hazırlarlar. Çözüm’de yapılan çalışmalarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; zorlamaya değil, istekli olmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.

Çözüm’de başarma süreci, kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir.

 

Profesyonel Öğretmen Kadrosu

Güçlü Yayın Desteği

Bilimsel Rehberlik

Akıllı Tahta İçerikleri

Pursaklar Çözüm Akademi Anaokulu  Size Yeter 

Anaokulunda hedefimiz bir şey öğretmekten çok öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Amacımız, çocuğun ailesinin dışına attığı bu ilk adımlarının sevgi ve ilgiyle kuşatılmış bir ortamda psikososyal olgunluğa doğru ilerlemesini sağlamaktır.

Anaokulumuzda öğrencilerimiz, yeteneklerinin serpilip gelişmesine imkân sağlayan eğitici oyun ortamını bulur. Akademi anaokulunda yetişen çocuk, doğuştan getirdiği merak duygusunu öğrenme ilgisine dönüştürür. Akranlarıyla doğru iletişim kurabilen ve kendine güvenen bir birey olarak ilkokula başlar.

Fazlası Var Eksiği Yok

Öğrencilerimizin öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği en ideal eğitim ortamlarını sunuyoruz.

Çocuklarımıza İngilizceyi, Arapçayı, Fransızca’yı, Rusçayı öğretirken, bilgisayar kullanımını, keman çalmayı, satranç oynamayı ve etkili güzel konuşma becerileriyle de donanımlı hale getiriyoruz.

Öğrenci ve kursiyerlerimiz bir yandan drama ile hayatı yeniden yorumlarken diğer taraftan beyni etkin kullanma metodları sayesinde pratik bilgileri kalıcı hale getirmeyi ve bunları hayat felsefesi halinde yaşamayı öğreniyorlar.

Pursaklar Çözüm Ailesine Katıl!

Seninle daha güçlüyüz. Profesyonel kadromuzdaki yerinizi alın.